Kindcentrum Christoffel

Een samenwerking tussen basisschool Christoffel en kinderopvang Christoffel (voorheen kinderopvang Schout)

Basisschool, kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang samen onder één dak. Wij heten u hartelijk welkom op onze website. Op deze site vindt u informatie en actuele zaken rondom ons kindcentrum.

Op 17 mei 2019 is kindcentrum Christoffel officieel geopend, een prachtige laagdrempelige locatie voor kinderopvang en onderwijs. De kinderopvang en de basisschool vormen samen dit kindcentrum.  Dat is fijn want zo blijft uw kind in een vertrouwde omgeving.

Onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar

Basisschool Christoffel, al meer dan vijftig jaar een vertrouwd beeld in de wijk, heeft momenteel bijna 540 leerlingen. De kinderopvang biedt alle opvangvormen, dus naast kinderdagopvang en naschoolse opvang ook voorschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Na een grondige verbouwing van de school heeft in oktober 2018 ook de kinderopvang zijn intrek genomen in het gebouw. Sinds die tijd vormen de medewerkers samen één team. Alle kinderen en ruim 80 medewerkers genieten dagelijks van een prachtig gebouw dat ruimte biedt aan kinderen van 0 tot 13 jaar.

Meerwaarde kindcentrum

Ons kindcentrum waarborgt continuïteit voor kinderen en biedt alle kinderen gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. De locatie is vertrouwd waardoor de overstap van kinderopvang naar basisschool of van basisschool naar buitenschoolse opvang makkelijker wordt. Waar het om gaat, is dat de ontwikkeling van uw kind centraal staat in een leerrijke omgeving, waarin zoveel mogelijk disciplines samenwerken. Iedereen die in ons kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in ons kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Een groen schoolplein

Ook is er veel aandacht voor het bewegen en spelen in een uitdagende en groene omgeving. We hebben sinds kort een groen schoolplein waar kinderen tijdens maar ook na schooltijd lekker buiten kunnen spelen. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een openbaar speeleiland rondom de school dat voor alle kinderen toegankelijk is en dat voor verbinding in de wijk zorgt.

Ons kindcentrum waarborgt continuïteit voor kinderen en biedt alle kinderen gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Deze website

Op onze website kunt u kennismaken met de gang van zaken binnen onze organisatie. U vindt hier zowel algemene informatie als praktische informatie. Ook vindt u informatie over onze pedagogische uitgangspunten en de rol van u als ouder(s)/verzorger(s). Voor meer informatie:   

Basisschool Christoffel

Basisschool Christoffel wil een school zijn waar kinderen leren volgens een interactief proces. Wij denken dat leerlingen pas echt leren als ze worden uitgedaagd en als ze voldoende gemotiveerd zijn. Dat vraagt van ons als professionals om voortdurend af te stemmen.
Ga naar basisschool Christoffel

Kinderopvang Christoffel

In de Tilburgse wijk Zorgvlied biedt kinderopvang Christoffel kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang, tussenschoolse opvang (TSO de Eetclub) en buitenschoolse opvang (BSO) onder één dak.
Ga naar kinderopvang Christoffel

bjgh

hfhfgfgh

bng

homepage1